mikołajki folkowe 2021

 

Orkiestra św. Mikołaja zagra w sobotę dopiero o północy w związku z kwarantanną muzyków.

Międzynarodowa konferencja naukowa " Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej"

czwartek, 9 grudnia 2021, godz. 09.00

 

 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej
XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe"

 

Lublin, 9-10 grudnia 2021 roku

Obrady zdalne na platformie Zoom - w celu uzyskania dostępu do łącza prosimy o przesłanie
wiadomości z danymi osobowymi i afiliacją na adres: etnobiblioteka@wp.pl
Transmisja na żywo: https://www.facebook.com/mikolajkifolkowe

 

Komitet honorowy:

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS/PAU Kraków)
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)
Komitet organizacyjny:
dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IFP UMCS)
dr Agata Kusto (INoK UMCS)
mgr Damian Gocół (IFP UMCS)
Sekretarz konferencji: mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)


Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka", „Pismo Folkowe" oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu
Folkowego
Patronat: Komisja Etnolingwistyczna KJ PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

PROGRAM

9 grudnia 2021 roku (czwartek)
Sala Obrad Rady Wydziału Filologicznego UMCS/platforma Zoom

9:00-9.30 otwarcie konferencji

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Dziekan Wydziału Filologicznego UMCS
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, patron honorowy konferencji i kurator SKNE UMCS
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS
dr Magdalena Grabias, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UMCS
Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka

Agnieszka Matecka-Skrzypek, Komitet Organizacyjny XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Ludowej „Mikołajki Folkowe"
dr Agata Kusto, Komitet Organizacyjny, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, „Pismo Folkowe"

9:30-12:00 Dyskusja Panelowa

Jak opisać doświadczenie historyczne ludu?

Prowadzenie: mgr Damian Gocół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Paneliści:

dr hab. Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

12:00-12:10 Przerwa kawowa

12:10-13:50 Sekcja 1: Tożsamość a doświadczenie historyczne ludu

Prowadzenie: mgr Damian Gocół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
12:10-12:30 dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Tożsamość historyczna wsi polskiej a wyzwania współczesności
12:30-12:50 prof. dr hab. Kristina Rutkovska (Uniwersytet Wileński, Wilno), O sposobie postrzegania siebie i innych na pograniczu (na podstawie narracji ludowej)
12:50-13:10 dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski, Opole), Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś - ewolucja świadomości czy form wyrazu
13:10-13:30 mgr Tatsiana Marmysh (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Aktualizacja tradycji ludowych w czasie protestów na Białorusi 2020-2021 - kontekst tożsamości narodowej
13:30-13:50 Dyskusja

13:50-15:10 Przerwa obiadowa

15:10-16:30 Sekcja 2: Ludowe pamiętanie i upamiętnianie

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
15:10-15.30 prof. dr hab. Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Obraz II wojny światowej w polskich pieśniach ludowych
15:30-15:50 mgr Łukasz Makowski (grupa n obrotów), Wojny polsko-tureckie w pamięci ludowej na przykładzie zbiorów Oskara Kolberga
15:50-16:10 dr Sebastian Wasiuta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Narracyjne aspekty lubelskich pieśni żołnierskich i wojennych
16:10-16:30 Dyskusja

16:30-16:40 Przerwa kawowa

16:40-18:00 Sekcja 3: Utrwalenie doświadczenia historycznego w narracjach ludowych

Prowadzenie: dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

16:40-17:00 dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Historia czy fantazja? Obraz pańszczyzny w polskich bajkach ludowych
17:00-17:20 mgr Magdalena Kuczaba-Flisak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Brzydkie łabędzie i piękne kaczątka - ludowe postrzeganie historii w baśniach  

17:20-17:40 Karolina Slotvinska (Uniwersytet Wileński, Wilno), Kognitywny obraz SZLACHTY w polskiej narracji ludowej
17:40-18:00 Dyskusja

18:00-18:10 Przerwa kawowa

18:10-19:50  Sekcja 4: Współczesne rekontekstualizacje ludowego doświadczenia historycznego

Prowadzenie: dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

18:10-18:30 mgr Beata Maksymiuk-Pacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Spotkanie kultur na pograniczu (na przykładzie obrzędowości weselnej)
18:30-18:50 mgr Justyna Michniuk („Pismo Folkowe", Cottbus/Chóśebuz), Postrzeganie zwyczajów Serbołużyczan na Dolnych Łużycach przez Niemców i Polaków; interpretacja, obraz w lokalnej prasie, krytyka
18:50-19:10 mgr Werner Mĕškank-Meschkank (WendischesMuseum/Serbski muzej, Cottbus/Chóśebuz), Odzwierciedlenie ważnego wydarzenia z historii Europy w mitologii Serbołużyczan. Przekaz ustny a współczesny stan badań
19:10-19:30 mgr Justyna Szablewska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław), Remiza strażacka jako centrum kulturalne wsi w PRL
19:30-19:50 Dyskusja

19:50-20:00
Przerwa kawowa

20:00-21:00

Pokaz filmu Sweet Tassa: Music of the Indian Caribbean Diaspora, reż. Ph.D. Christopher Ballengee (Anne Arundel Community College, Maryland, USA)

21:00

Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

10 grudnia 2021 roku (piątek)
Sala Obrad Rady Wydziału Filologicznego UMCS/platforma Zoom

9:00 Otwarcie drugiego dnia obrad

9:00-10:40 Sekcja 5: Tożsamość i historia w ludowym przekazie muzycznym

Prowadzenie: dr Agata Kusto (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

9:00-9:20 dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Między narodowym a regionalnym - strategie prezentacji scenicznych tańca tradycyjnego w Polsce w perspektywie historycznej
9:20-9:40 Ph.D. Christopher Ballengee (Anne Arundel Community College, Maryland, USA), Music, Creolization, and Staging Indian Arrival in Trinidad & Tobago
9:40-10:00 dr Maria Szymańska-Ilnata (Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, Warszawa), Muzyczne formy przekazywania historii w regionie Minangkabau na Sumatrze Zachodniej
10:00-10:20 dr Katarzyna Skiba (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Reprezentacje tożsamości narodowej w scenicznych opracowaniach folkloru na przykładzie twórczości Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze"
10:20-10:40 Dyskusja

10:40-10:50 Przerwa kawowa

10:50-12:30 Sekcja 6: Ludowe doświadczenie religijne w muzyce i sztuce

Prowadzenie: dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski, Opole)

10:50-11:10 mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, Grudziądz), „Pradzieje zbawienia" - opowieści rzeźby ludowej o historii nad historiami
11:10-11:30 mgr Barbara Śnieżek (Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk, Warszawa), Co chciał wyśpiewać warszawski pątnik? Kronika o. Melchiora Królika OSPPE jako źródło do badań nad muzyką pielgrzymkową w II połowie XX wieku
11:30-11:50 mgr Anna Kubas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Wielki Odpust Kalwaryjski jako integralny element historii ludowej wiernych parafii Grochowce (archidiecezja przemyska)
11:50-12:10 mgr Alicja Habza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Historia miejsc szczególnego kultu maryjnego w lokalnych legendach i pieśniach. Analiza wybranych źródeł i przekazów
12:10-12:30 Dyskusja

12:30-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-14:50 Sekcja 7: Historia ludowej codzienności

Prowadzenie: dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
13:30-13:50 dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Cielesność jako metoda badawcza nad codziennością pańszczyzny w Polsce
13:50-14:10 dr Justyna Laskowska-Otwinowska (Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa), Skarga i bunt - tematy ludowego samoopisania
14:10-14:30 mgr Agnieszka Gawrych (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa), „Dusza bardzo starej brzydkiej pani", czyli mentalność popańszczyźniana w chłopskich dokumentach osobistych
14:30-14:50 Dyskusja

14:50-15:00 Przerwa kawowa

15:00-16:20 Sekcja 8: Historia ludowa w formach literackich

Prowadzenie: mgr Sylwia Gierczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
15:00-15:20 dr hab. Magdalena Bednarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Głos i litera buntu: o politycznym potencjale historii ludowej w powieści R. Raka i widowisku M. Litwinowicz
15:20-15:40 dr Aleksandra Ewelina Mikinka (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Między fascynacją a odrazą - pogranicze polsko-ukraińskie w romantycznej twórczości Aleksandra Grozy
15:40-16:00 dr Maciej Laskowski (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica, Piła), Alkoholowa tożsamość służby w Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przykładzie literatury stosowanej
16:00-16:20 Dyskusja

16:20-16:30 Przerwa kawowa

16:30-17:50 Sekcja 9: Ludowy porządek świata w kulturze i literaturze

Prowadzenie: dr hab. Magdalena Bednarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
16:30-16:50 dr Mirosława Radowska-Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Przedwiośnia, przednówki, przechody. Ludowe miary czasu w powieściach poleskich Józefa Ignacego Kraszewskiego
16:50-17:10 mgr Sylwia Katarzyna Gierczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), „od ziemi otrzymam nagrodę..." - szacunek do ziemi w poezji Jana Pocka

17:10-17:30 lic. Mikołaj Jarmakowski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk), Obraz i znaczenie symboliczne stereotypu mityczno-społecznego Centrum w polskiej kulturze ludowej na przestrzeni dziejów
17:30-17:50 Dyskusja

17:50-18:10 Podsumowanie i zamknięcie obrad

 

«« wróćLogo plakat mikoajki

BILETY: ekobilet.pl/sarf | PROGRAMME IN ENGLISH: download here

 

 

Orkiestra św. Mikołaja zagra w sobotę dopiero o północy w związku z kwarantanną muzyków. Mamy nadzieję, że na nas poczekacie!

Organizatorzy 

ackumcs sarf most 

 

 

 

Sponsorzy

miasto lublinwojlub mkdnis  eu ludowidla

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 

Media

tv umcscentrumzoomrckl  pr lublin tvp3 dwschodni  folk24kuklt lud folk.pl danielkapismo folkowe

 

Facebook