mikołajki folkowe 2021

 

Orkiestra św. Mikołaja zagra w sobotę dopiero o północy w związku z kwarantanną muzyków.

Konkurs „Scena Otwarta"

piątek, 10 grudnia 2021, godz. 15.00

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia jury 29. konkursu „Scena Otwarta” odbywającego się w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2021 w dn. 10.12.2021.

Po wysłuchaniu 11 zespołów, jury w składzie:

Maria Baliszewska (etnomuzykolożka, dziennikarka, redaktorka Radiowego Centrum Kultury Ludowej), prof. dr hab. Maria Pomianowska (multiinstrumentalistka, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie), dr Agata Kusto (etnomuzykolożka, redaktor naczelna Pisma Folkowego), Marcin Piotrowski (animator kultury, organizator festiwalu Folkowisko), dr Rafał Rozmus (kompozytor i producent muzyczny, dyrygent, UMCS), Bogdan Bracha (muzyk Orkiestry św. Mikołaja, przedstawiciel organizatorów), przyznało następujące miejsca i nagrody:

  • I miejsce i nagrodę w wysokości 4000 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za kreatywność i wyobraźnię muzyczną – otrzymuje zespół Sekunda
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł ufundowaną przez Miasto Lublin za wysoki poziom wykonania i bezprecedensowe widowisko – otrzymuje zespół Chrust
  • III miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną przez Województwo Lubelskie za wniesienie na polską scenę folkową nowych wartości estetycznych związanych z muzyką Afryki Zachodniej – otrzymuje zespół Moribaya

Jury przyznało dodatkowo następujące wyróżnienia honorowe:

Nagroda im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki Konkursu: wędruje do Margarity Udovichenko z zespołów Moribaya i Kukawica.

Wyróżnienie dla zespołu Kukawica za zróżnicowane inspiracje muzyczne i piękne głosy.

Nagrodę Publiczności w postaci statuetki Św. Mikołaja ufundowanej przez www.ludowidła.pl i 1000 zł ufundowane przez Miasto Lublin otrzymuje zespół PotOCK.

 

------

 

Decyzją komisji konkursowej na Scenie Otwartej 10 grudnia 2021 wystąpią:


Arunka (Wrocław)
BalkanArtz (Kraków)
Chrust (Gdańsk)
Dobre Sobie (Gdynia)
Kapela Ziele (Zbąszyń)
Kukawica (Warszawa)
Moribaya (Warszawa)
Pagoband (Studzienki)
PotOCK (Zawoja)
Sekunda (Żywiec-Warszawa)
Gratulujemy zakwalifikowanym!

Z przyjemnością informujemy, że "Dziką Kartę", Waszymi głosami, zdobył zespół Kapela Promnych (Warszawa)

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA"

1. XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (SARF), a współorganizatorem jest ACKiM UMCS Chatka Żaka. Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.
2. Festiwal odbędzie się w dniach 9.12. - 12.12. 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.
3. W konkursie "Scena Otwarta" (10.12.2021) mogą wziąć udział pełnoletni wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.
4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.
5. Aby zgłosić się do konkursu należy:
• wypełnić formularz Google dostępny pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ,
• przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego oraz graficzny rider zespołu uwzględniający rozstawienie wykonawców i sprzętu na scenie (w formie grafiki lub rysunku) - w terminie od dnia 1 września do 14 listopada 2021 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl.
W przypadku niemożności realizacji konkursu na żywo, ocenie podlegać będą nagrania audio wykonawców.
Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. SARF jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 19 listopada.
6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" - jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.
7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury, w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. SARF jednocześnie udostępnia jurorom dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Ocenie podlegać będą szczególnie:
• dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość muzyczna;
• interpretacja;
• ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
8. Swoją nagrodę - figurkę św. Mikołaja i nagrodę pieniężną - przyzna także w drodze głosowania internetowego publiczność, co określone będzie w osobnym regulaminie.
9. Jury może przyznać również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki.
10. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
• nocleg,
• bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe.
Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.
11. Wskazani przez jury laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w „Koncercie na sobotę" (11.12.2021)
12. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w "Koncercie na sobotę", wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie, gdzie to możliwe), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.
13. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym a tym samym w „Koncercie na sobotę", wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.
14. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
15. W celu organizacji konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.
16. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
17. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest SARF. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Dane zbierane są przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.
18. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.
19. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.
20. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej i przepisów sanitarnych.

 

Kontakt do organizatorów
Agnieszka Matecka - tel. 6027332249
amatecka3@gmail.com

 

«« wróćLogo plakat mikoajki

BILETY: ekobilet.pl/sarf | PROGRAMME IN ENGLISH: download here

 

 

Orkiestra św. Mikołaja zagra w sobotę dopiero o północy w związku z kwarantanną muzyków. Mamy nadzieję, że na nas poczekacie!

Organizatorzy 

ackumcs sarf most 

 

 

 

Sponsorzy

miasto lublinwojlub mkdnis  eu ludowidla

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 

Media

tv umcscentrumzoomrckl  pr lublin tvp3 dwschodni  folk24kuklt lud folk.pl danielkapismo folkowe

 

Facebook