mikołajki folkowe 2019

 

29 listopada - 1 grudnia 2019 roku! Chatka Żaka Lublin!

Konferencja naukowa "Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze"

Konferencja naukowa

piątek, 29 grudnia 2019, godz. 09.00

Ogólnopolska konferencja naukowa odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka" i będzie częścią XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe". Honorowym patronatem wydarzenie objęli: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński i dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Konferencja poświęcona będzie m.in. genezie i przejawom sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze; ludowemu stylowi artystycznemu; sztuce ludowej wczoraj i dziś - między folklorem, folkloryzmem i folkiem. Pozostałe zagadnienia to: sztuka w służbie „ludu" - cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm; ludowe inspiracje w sztuce współczesnej - etnodizajn, muzyka folkowa, ruch etno; literatura chłopska i literatura o chłopstwie; ludowy obraz świata w sztuce. W konferencji udział wezmą: mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin), mgr Lidia Biały (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), dr Katarzyna Ceklarz (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu), mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), mgr Agnieszka Ciarkowska (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Łódź), mgr Ewa Cudzich (Instytut Nauk o Kulturze UŚ, Katowice), lic. Joanna Dymanus (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków), mgr Sylwia Gierczak (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin), dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Alicja Habza (Instytut Nauk o Sztuce UMCS, Lublin), mgr Krzysztof Hliniak (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Kraków), lic. Wioletta Jakubiec (Instytut Muzyki UMCS, Lublin), mgr Agnieszka Jeż (Instytut Muzykologii UW, Warszawa), mgr Anna Kapusta (Instytut Socjologii UJ, Kraków), mgr Maria Kula (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie), dr Agata Kusto (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), mgr Ewa Kuszewska (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), mgr Mirosław Majewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), mgr Beata Maksymiuk-Pacek (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), mgr Tatsiana Marmysh (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk), prof. dr Marcello Messina (Universidade Federal da Paraíba), mgr Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), dr hab. Tomasz Rokosz (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), dr Olga Solarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), dr hab. Magdalena Szyndler (Instytut Sztuk Muzycznych UŚ, Katowice), mgr Piotr Wróblewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), mgr Stefania Zielonka (Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań). 

«« wróć

Organizatorzy:

umsc   ack   sarf  csk mbp

 

Sponsorzy: 

wojlub  mlub  mkdin  ludowidla

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego  

 

Media:

tvp3  rl kurier centrum tvumcs  folk  folk24pismo

Facebook