mikołajki folkowe 2018

 

30 listopada - 2 grudnia 2018 roku! Chatka Żaka Lublin!

Konkurs "Scena Otwarta"

 

 

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia jury 26. konkursu „Scena Otwarta” odbywającego się w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2018 w dn. 30.11.2018.

Po wysłuchaniu 11 zespołów, jury w składzie: Krzysztof Górski (Ekoturystyka „Na Karczaku”), Marcin Piotrowski (Festiwal „Folkowisko”), Bogdan Bracha (Orkiestra św. Mikołaja), dr Agata Kusto (etnomuzykolog, redaktor naczelna „Pisma Folkowego”) pod przewodnictwem Adama Dobrzyńskiego (dziennikarza muzycznego PR1), przyznało następujące miejsca i nagrody:

 • I miejsce
  i nagrodę w wysokości 5000 zł ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za nieskrywaną energię, świeżość i spójną koncepcję otrzymuje zespół -  HuRaban
 • II miejsce
  i nagrodę w wysokości 4000 zł ufundowaną przez Miasto Lublin, za świadome folkowizowanie tradycji i zjawiskową sekcję smyczkową otrzymuje zespół – Stój Katarzyno
 • III miejsce
  i nagrodę w wysokości 3000 zł ufundowaną przez Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, za kunszt, wirtuozerię i wysoką kulturę wizerunku scenicznego otrzymuje wykonawca – Malwina Paszek

Jury przyznało dodatkowo następujące nagrody i wyróżnienia, ufundowane przez  Województwo Lubelskie:

 • Nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz w wysokości 1500 zł, dla wybitnego wokalu otrzymuje - Ghostman z  zespołu Mugasaidi
 • Wyróżnienie w postaci 1500 zł za udaną realizację muzyczną inspirowaną legendą przyznano zespołowi -  Daj Ognia

Jury pragnie dodatkowo wyróżnić gitarzystkę Hannę Włodarczyk za autentyczną ekspresję sceniczną połączonym z wysokim warsztatem wykonawczym

 Nagrodę Publiczności otrzymuje zespół Stój Katarzyno

Jury nominuje do Koncertu Spotkania Kultur w ramach XXVIII Mikołajków Folkowych następujące zespoły i wykonawców: HuRaban, Stój Katarzyno, Malwina Paszek

 

 

WYNIKI KWALIFIKACJI!

Po długich obradach Komitet Organizacyjny kwalifikuje do konkursu Sena Otwarta XXVIII Mikołajków Folkowych następujące zespoły:

 • Daj Ognia - Kraków 
 • Huraban - Legnica
 • Kukavica - Warszawa
 • Malana - Trójmiasto
 • Malwina Paszek - Poznań
 • Mugasaidi - Bielsko - Biała
 • Polanna - Dublin (Irlandia)
 • Stój Katarzyno - Warszawa
 • Summana - Warszawa
 • Warsoba - Mińsk (Białoruś) 

 

 

DZIKA KARTA!

Z przyjemnością informujemy, że "Dziką Kartę", Waszymi głosami, zdobył zespół Tyś Widzioł! (Kraków)

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA"

 

 1. XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (SARF). Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.
 2. Festiwal odbędzie się w dniach 30 XI - 2 XII 2018 r. w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" w Lublinie.
 3. W konkursie "Scena Otwarta" (30 XI 2018) mogą wziąć udział pełnoletni wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.
 4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.
 5. Aby zgłosić się do konkursu należy:
  • wypełnić formularz Google dostępny pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ,
  • przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego oraz graficzny rider zespołu uwzględniający rozstawienie na scenie - w terminie od dnia 1 września do 5 listopada 2018 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. SARF jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 8 listopada.
 6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" - jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.
 7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury , w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. SARF jednocześnie udostępnia jurorom dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Ocenie podlegać będą szczególnie:
  • dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość;
  • interpretacja;
  • ogólny wyraz artystyczny.
  Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
 8. Swoją nagrodę - figurkę św. Mikołaja - przyzna także w drodze głosowania festiwalowa publiczność.
 9. Jury może przyznać również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki.
 10. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
  • nocleg,
  • bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe.
  Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.
 11. Laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w "Koncercie Na Sobotę" (1.12.2018)
 12. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w „Koncercie na Sobotę", Wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.
 13. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym a tym samym w „Koncercie na Sobotę", wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.
 14. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
 15. W celu organizacji konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.
 16. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
 17. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest SARF. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.
 18. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.
 19. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.

ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO:
ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA
ACK UMCS "CHATKA ŻAKA"
ul. Radziszewskiego 16
20-031 LUBLIN
tel/fax: 81 533 32 01 w.114
e-mail: scenaotwarta.mikolajki@wp.plLogo plakat mikoajki

Mikołajkowe karnety i bilety na koncert „Spotkania Kultur” wymieniamy na opaski w punkcie przy szatni na poziomie -1 Centrum Spotkania Kultur. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przyjście na koncerty.Laboratorium Pieśni, Otava Yo (Rosja), Yamma Ensemble (Izrael), Pekko Käppi & K:H:H:L (Finlandia), Orkiestra św. Mikołaja, Scena Otwarta, Tradycja w Obiektywie, warsztaty, spotkania, Jarmark Cudów

Organizatorzy:

umcs     ack    sarf    csk

 

Sponsorzy:

marsz    m insp   mkidn    izrael  ludowidla

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego 

 

Media:

  tvp3  rlublin   rcentrum   TVUMCS   folk24   folkpl  kultlud pismofolkowe 

Facebook