mikołajki folkowe 2018

 

30 listopada - 2 grudnia 2018 roku! Chatka Żaka Lublin!

Konkurs fotograficzny

Protokół z posiedzenia Jury konkursu fotograficznego ,,Tradycja w Obiektywie’’ organizowanego przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego przy XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej ,,Mikołajki Folkowe”

 

Do konkursu napłynęło łącznie 149 zgłoszeń z całej Polski, w których zawarte było 299 zdjęć. Zgłoszeń zgodnych z regulaminem było 129. Fotografii zgodnych z regulaminem 257.

W dniu 17 listopada 2018 roku, Jury w składzie:

 • Robert Pranagal – artysta fotografik, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Marcin Skrzypek – muzyk animator Orkiestry Świętego Mikołaja, fotograf,
 • Piotr Zugaj – fotograf, historyk sztuki, pracownik Lubelskiej Szkoły Fotografii

dokonało przeglądu nadesłanych prac i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Nagrody:

 • I miejsce: Małgorzata Piechatzek - LANY PONIEDZIAŁEK
  (700 zł + karnet na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe)
 • II miejsce: Wojciech Szuster - PORTRET RZEŹBIARZA
  (500 zł + karnet na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe)
 • III miejsce: Przemysław Brzeziński - Z WIDOKIEM NA PRZESZŁOŚĆ
  (300 zł + karnet na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe)

 

Wyróżnienia:

 • Artur Jastrzębski - WIARA
  (karnet na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe)
 • Tomasz Okoniewski - PASTERZE
  (karnet na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe)
 • Łukasz Opaliński - W TŁUMIE
  (karnet na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe)
 • Patrycja Mruczkiewicz - CIĘŻKI DŹWIĘK
  (karnet na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe)

 

Ponadto Jury do wystawy zakwalifikowało następujące zdjęcia:

 • Marta Zuzga - ASYŻ
 • Adam Falkowski - FOTOGRAFIA NR 1
 • Adam Falkowski - FOTOGRAFIA NR 2
 • Anna Kowalczyk - MAJÓWKA
 • Frańciszek Kluczyński - ORKIESTRY DĘTE
 • Aleksandra Kubicka - SELFIE W STYLU FOLK 2
 • Agnieszka Maruszczyk - WĘDROWNY TEATR
 • Marcin Drab - SIWKI
 • Jolanta Borysewicz - PONADCZASOWA TRADYCJA
 • Jakub Depowski - ŻNIWA
 • Bożena Andrzejewska - JESZCZE TYLKO SELFIAK NA FEJSA
 • Łukasz Opaliński - ŚWIĘTA PRAWOSŁAWNE NA HUCULSZCZYŹNIE
 • Dorota Konczarek - CHOCHOŁY
 • Dorota Konczarek - KORONKA
 • Mikhail Kapychka - PASTETRZ
 • Szymon Muszański - JESIENNA ORKA

 

Nagrodzone fotografie będzie można obejrzeć w Białym Foyer w ACK "Chatka Żaka" w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16. w dniach 30.11. - 2.12.3018 czasie trwania festiwalu "Mikołajki Folkowe" oraz na www.mikolajki.folk.pl

 

Jury:
Robert Pranagal
Marcin Skrzypek
Piotr Zugaj

 

 

Regulamin V Konkursu Fotograficznego „Tradycja w Obiektywie"

INFORMACJE OGÓLNE i ZAŁOŻENIA:

 

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego z siedzibą w Lublinie 20-834, ul. Araszkiewicza 11
 2. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów.
 3. Nabór zdjęć trwa od 1 września do 31 października 2018 r. włącznie.
 4. Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.
 5. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRc5TlGdby7G_sKEBdYx7yPQK3N981pW8ocFRdXdrJCML_NQ/viewform?c=0&w=1
  oraz z nadesłanych e-mailem fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane.
 6. Fotografie należy przesłać na adres tradycjawobiektywie@gmail.com , w tytule maila wpisując: Konkurs fotograficzny.
 7. Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIE_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. („NR" to liczba porządkowa - 1, 2).
 8. Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których znajdują się znaki wodne, daty, podpisy - nie mogą brać udziału w Konkursie.
 9. Nie ma określonych wymagań technicznych - akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi. Akceptujemy jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min 1200 px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie.
 10. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia swojego autorstwa.
 11. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o posiadaniu pełni praw autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z fotografii na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.
 12. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie portretowe oświadcza tym samym, że posiada zgodę portretowanych osób na publikację ich wizerunku.
 13. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.
 14. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
 15. W celu organizacji konkursu Stowarzyszenie pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.
 16. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
 17. Administratorem danych Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci - przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka - jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizator daje dostęp członkom jury do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. Laureaci otrzymają odpowiednio:
  I miejsce - 1100 zł + karnet na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2018.
  II miejsce - 500 zł + karnet na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2018.
  III miejsce - 400 zł + karnet na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2018.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na www.mikolajki.folk.pl 26 listopada 2018. Nagrody zostaną przesłane przelewem.
 4. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACK UMCS „Chatka Żaka" w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2018 oraz www.mikolajki.folk.pl

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
Szymon Zygma
e-mail: szymon.zygma@gmail.com
tel: 794 334 555

 

 


Logo plakat mikoajki

Mikołajkowe karnety i bilety na koncert „Spotkania Kultur” wymieniamy na opaski w punkcie przy szatni na poziomie -1 Centrum Spotkania Kultur. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przyjście na koncerty.Laboratorium Pieśni, Otava Yo (Rosja), Yamma Ensemble (Izrael), Pekko Käppi & K:H:H:L (Finlandia), Orkiestra św. Mikołaja, Scena Otwarta, Tradycja w Obiektywie, warsztaty, spotkania, Jarmark Cudów

Organizatorzy:

umcs     ack    sarf    csk

 

Sponsorzy:

marsz    m insp   mkidn    izrael  ludowidla

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego 

 

Media:

  tvp3  rlublin   rcentrum   TVUMCS   folk24   folkpl  kultlud pismofolkowe 

Facebook