mikołajki folkowe 2007

 

3 dni. 10 koncertów. 17 zaproszonych zespołów. 8 krajów. 3 sceny. Konkurs. Warsztaty. Klub festiwalowy

Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów - "Wieczór wspomnień"

piątek, 7 grudnia 2007, godz. 16.30

Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów jest organizacją, działającą na Wydziałe Humanistycznym, przy Instytucie Kulturoznawstwa UMSC. Instytut ten został utworzony z powołanej 1 października 2000 roku Pracowni Kulturoznawstwa UMCS. Wtedy powstał nowy kierunek studiów na UMCS - Kulturoznawstwo. Koło zawiązało się w 2005 roku z inicjatywy studentów tegoż kierunku o specjalności folklorystycznej.

Od początku swojej działalności koło angażuje się w propagowanie szeroko pojętej kultury ludowej i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez spotkania z twórcami ludowymi. Nawiązuje współpracę z instytucjami kulturalnymi i medialnymi z regionu, kraju i zagranicy, jak również współpracuje z innymi kołami naukowymi. Szczególny nacisk kładzie na badania naukowe ( w formie obozów naukowych) w róznych regionach kraju i za granicą. Dotychczas członkowie koła uczestniczyli w wyjazdach naukowych do wielu wsi przede wszystkim na Lubelszczyźnie, Podolu, do Muzeum Ojców Werbistów w Pieniężnie oraz na Bałkany.

Koło ma na swoim koncie organizacje wielu imprez kulturalnych min. Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Kulturowy obraz Afryki w oczach Europejczyka, w ramach której odbyło się wiele ciekawych wykładów i dyskusji na temat obrzędów i sztuki afrykańskiej a także warsztaty tańca afrykańskiego i pokaz filmów. 

Kolejnym przedsięwzięciem była organizacja imprezy pod hasłem: Dzień Kultury Bałkańskiej "Balkanika", podczas której pokazano slajdy z podróży po Bałkanach autostopem, połączone z dyskusją pt. "Bałkany na rozdrożu". 

Koło może się również poszczycić wystawą fotografii "Rzemieślnicy" autorstwa Krzysztofa Witaszka, z którym nawiązało dalszą współpracę. 

Wieczór wspomnień będzie podsumowaniem i zaprezentowaniem dotychczasowej działalności koła, przedstawieniem zwłaszcza pracy badawczej prowadzonej w kilku wsiach Lubelszczyzny. Studenci przeprowadzili wywiady z informatorami na tematy takie jak: zwyczaje pogrzebowe, odpusty, demonologia i wizjia śmierci, jaka zachowała się w ludowej świadomości. 

Postanowili podzielić się efektami swojej pracy, świadomi tego, że nie wszystkim dane jest uczestniczyć w bezpośrednim, międzypokoleniowym przekazie kulturowym W czasie wieczoru odczytane zostaną najciekawsze fragmenty zgromadzonego materiału. Towarzyszyć temu będą „żywe wizualizacje", które pomąga przenieść się do świata postrzeganego w trochę innych niż dzisiejsze kategoriach. Będzie można zobaczyć także zdjęcia z wyjazdów na Bałkany i Podole. Usłyszymy relacje ze spotkań z twórcami ludowymi z okolic Lublina. 

Ponadto zaprezentowane zostaną zdjęcia z organizowznych imprez i konferencji.  

W ramach wieczoru otwarta zostanie wystawa fotografii Krzysztofa Witaszka " Na ludowo", będąca wspomnieniem Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. 

«« wróćLogo plakat mikoajki

DZIĘKUJEMY!
XVII "Mikołajki Folkowe" za nami! Mamy nadzieję, że w Waszej pamięci te trzy dni zapisały się dobrze. Dziękujemy Wam za atmosferę i tak liczne uczestnictwo. Dziękujemy za trud podróży do nas, nieraz z bardzo odległych miejsc. Dziękujemy wykonawcom za zaangażowanie i wspaniałe prezentacje. Gratulujemy lauteatom "Sceny Otwartej". Mamy nadzieję, że występ w "Chatce Żaka" dał wszsytkim muzykom wiele radości i artystycznej satysfakcji. Dziękujemy pracownikom "Chatki Żaka", członkom sztabu orgnizacyjnego oraz silnej ekipie wolontariuszy.

LAUREACI: Pierwsza nagroda dla zespołów NELL' AMBIENTES i GADAJĄCA TYKWA.
Drugiej nagrody nie przyznano.
Trzecia nagroda dla KAPELI Z ORLICZKA.

Wyróżnienia dla VIOLINY i PATRYCJI NAPIERAŁY z zespolu Danar jako wyróżniających się instrumentalistek.
Sesja nagraniowa dla NELL' AMBIENTES.

Foto z Mikołajków w Necie:

- konkursowe zmagania (etno.serpent.pl)

- fotorelacja z MF 2007 (karpatywschodnie.pl)

- Fotki Zibiego: 1 2 

 

 

Organizator:
Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Sponsorzy:
Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Inicjatyw Lokalnych" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Inicjatywa Środkowoeuropejska | Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki | Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin | TR Studio | Polskie Radio | Sklep papierniczy BAS

Patroni:
Pismo Folkowe Gadki z Chatki | Gazeta Wyborcza | Radio Lublin | TVP Lublin

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki   Inicjatywa Środkowoeuropejska
Facebook