mikołajki folkowe 1997

 

Mikołajki Folkowe 1997

SPOTKANIE "Szanse i zagrożenia ruchu folkowego"

sobota, 13 grudnia 1997, godz. 14.00

Od ponad dziesięciu już lat można w Polsce zaobserwować samoistnie rosnące zainteresowanie kulturą - a szczególnie muzyką - ludową. Sam fakt, że folklor przyciąga uwagę badaczy, twórców i odbiorców kultury nie jest niczym nowym. Obecny rozwój zainteresowań folklorem w naszym kraju ma jednak swój szczególny wymiar. Nie stymuluje go ani rynek, ani propaganda, a jednak wielu animatorów i twórców, szczególnie młodych, spontanicznie przyjmuje folklor jako formę wyrazu dla swoich działań. Sposób, w jaki działania te będą prowadzone w najbliższym czasie z pewnością zdefiniuje przyszłą pozycję folkloru w polskiej kulturze współczesnej, a także pozycję naszej muzyki ludowej wśród rozmaitych rodzajów muzyki pochodzącej z innych krajów.

Sumę działań odnoszących się do włączania folkloru we współczesny obieg kultury nazwaliśmy roboczo "ruchem folkowym". Problematyka z nim związana jest od czasu do czasu dyskutowana teoretycznie w mediach, konferencjach kulturoznawczych czy dyskusjach panelowych. Naszym zdaniem jednak istnieje potrzeba mniej abstrakcyjnego spojrzenia na ruch folkowy i jego rozwój. Postanowiliśmy więc zorganizować spotkanie, którego temat określiliśmy jako "Szanse i zagrożenia ruchu folkowego".

Program spotkania obejmował wystąpienia osób, które zawodowo lub z zamiłowania zajmują się badaniem i animowaniem ruchu folkowego: Krzysztofa Kubańskiego (organizatora festiwalu Folk Fiesta w Ząbkowicach Śląskich), przedstawiciela "Orange World" (firmy dystrybucyjnej o najszerszym w Polsce wyborze muzyki świata), Ewy Wróbel (autorki pierwszej w Polsce pracy magisterskiej na temat młodzieżowych zespołów folkowych), oraz Marcina Skrzypka (redaktora "Gadek z Chatki", jedynego w Polsce pisma folkowego i gospodarza spotkania).

Celem spotkania było wzajemne zapoznanie się jego uczestników z doświadczeniami działalności w "ruchu folkowym", sformułowanie problemów z tym związanych i sposobów ich rozwiązania, np.:

- jak zainteresować sprzedających i kupujących ofertą wydawnictw folkowych?

- jak promować polska muzykę ludową za granicą?

- jak nie dać się ponieść komercyjnym prawom rynku i modom, które promują twórczość "lekką łatwą i przyjemną", opartą na stereotypach, sprzyjającą biernemu i powierzchownemu odbiorowi?

- jak - i czy - współpracować ze sobą, w jaki sposób sobie pomagać?

Dyskusja, którą poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości, miała charakter otwarty. Nie stawialiśmy temu spotkaniu żadnych praktycznych celów; chcieliśmy po prostu nagłośnić i "upublicznić" pewne problemy, refleksje, o których rozmawia się w kręgach znajomych, a które są bardzo cenne i uniwersalne. Chcieliśmy stworzyć warunki i okazję do rozmowy w "poszerzonym" kręgu znajomych.

  «« wróć  Logo plakat mikoajki

  "Mikołajki" trwały już 4 dni. Pierwszego dnia festiwalu, w czwartek, wystąpili muzycy z Domu Tańca w Warszawie prezentujący odtwórczy nurt muzyki inspirowanej 2002folklorem. W piątkowej "Scenie Otwartej" wzięło udział 15 wykonawców. W sobotę odbyła się dyskusja panelowa "Szanse i zagrożenia ruchu folkowego". W pamięci widzów pozostał koncert z cyklu "Folk i okolice" - wystąpił na nim Osjan, Matragona, Naturtonmusic ze Szwajcarii. Słuchacze z trudem mieścili się w sali widowiskowej, dlatego zorganizowano cykl koncertów "Mikołajki na Starówce" w lubelskich staromiejskich kawiarniach i klubach. TV Lublin wyemitowała program o festiwalu.

  Sponsorzy:

  * Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
  * Ministerstwo Kultury i Sztuki
  * Ministerstwo Edukacji Narodowej
  * Urząd Miejski w Lublinie
  * Urząd Wojewódzki w Lublinie
  * Browary w Żywcu S.A.
  * Radiowe Centrum Kultury Ludowej
  * Instal - Lublin S.A.

   

  * Zakład Usług Poligraficznych Raster-Druk
  * Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A.
  * Poligraficzna Spółdzielnia Pracy "Intrograf"
  * Oberża Artystyczna "Złoty Osioł"
  * Teatr NN
  * Old Pub
  * Kawiarnia "Szeroka 28"
  * Studio Fotograficzne Tadeks F Studio

  Facebook